VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

VÕ NGUYÊN GIÁP (1911 - 2013)
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từ trần lúc 18h09 chiều nay ngày 4 tháng 10 năm 2013 tại Bệnh viện Trung ương Quân Đội, Hà Nội. Hưởng đại thọ 103 tuổi.